Powstaje właśnie pierwsza polska strona o oprogramowaniu SOFiSTiK, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przydatnymi informacjami jakie zamieszczamy na nowej stronie.

Firma BIM Service jest oficjalnym dystrybutorem oprogramowania SOFiSTiK. Oferujemy narzędzia oparte na metodzie elementów skończonych (SOFiSTiK FEA) oraz programy z serii BIM PRODUCT LINE służące do automatycznej generacji zbrojenia oraz tworzenia zestawień i dokumentacji przy użyciu programu Revit.

3D-FEM-PREM 2D-FEM-PRO3D-FEM-PRO 3D-FEM-ULT


SOFiSTiK Reinforcement Generation SOFiSTiK Reinforcement Detailing

 

Brak tagów

NARZĘDZIA BIM JAKO NOWE MOŻLIWOŚCI PROJEKTANTA
W ANALIZIE I TWORZENIU DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność inżyniera budowlanego od początku istnienia ludzkości była bardzo duża i zwiększała się wraz z powstawaniem nowych technologii, materiałów oraz tworzeniem coraz to śmielszych konstrukcji.

Jedną z przełomowych dat w historii inżynierii budowlanej był rok 1892, w którym francuski budowniczy Francois Hennebique uzasadnił naukowo ideę połączenia właściwości betonu i stali, tworząc podstawy konstrukcji żelbetowych. Należy podkreślić, że już wcześniej zrealizowano obiekty, niekoniecznie budowlane, wykorzystujące to połączenie (np. Joseph-Louis Lambot 1848, Joseph Monier 1867). Współcześnie żelbet jest podstawowym materiałem w budownictwie, bez którego nie powstałyby najwspanialsze konstrukcje świata.

Dobra konstrukcja wymaga jednak dobrego projektu, którego podstawą jest wiedza merytoryczna, obliczenia inżynierskie oraz doświadczenie projektanta, a efektem i zarazem punktem wyjścia do realizacji – zestaw rysunków technicznych. Od ogólnie pojętej jakości tych rysunków zależy w dużej mierze poprawność, efektywność oraz czas wykonania budynku. Szczególnie w przypadku konstrukcji żelbetowych, często o nietypowej geometrii, a także w obliczu coraz większych nacisków związanych z ekonomią oraz skróceniem czasu realizacji, istnieje duże ryzyko popełnienia błędów. Ponadto należy pamiętać, że konstrukcja jest w pewnym sensie organizmem żywym, który w trakcie wznoszenia podlega zmianom i częstym modyfikacjom. Wprowadzanie poprawek do dokumentacji rysunkowej jest zazwyczaj bardzo czasochłonne, a dodatkowo stanowi kolejne źródło potencjalnych błędów związanych m.in. z pominięciem niektórych prętów, niewłaściwą numeracją i zestawieniami materiałów, powstawaniem kolizji czy też pozostawieniem części rysunków bez poprawek itp.

Wprowadzenie komputerowego rysowania 2D, zastępującego dotychczasową dokumentację tworzoną w sposób odręczny, było przełomowe. Kolejnym kamieniem milowym na drodze do usprawnienia procesu tworzenia dokumentacji rysunkowej oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed inżynierami, mechanikami oraz informatykami – jest wprowadzenie do powszechnego stosowania tzw. modelowania informacji o budynku (ang. Building Information Modeling BIM). Polega to na stworzeniu kompleksowego, przestrzennego modelu konstrukcji, na którym pracować mogą przedstawiciele wszystkich branż zaangażowanych w proces budowlany. I choć w Polsce do wdrożenia takiego podejścia jest jeszcze daleka droga, to jednak na rynku istnieją już narzędzia wykorzystujące elementy koncepcji BIM-u. W artykule scharakteryzowano na kilku przykładach nowe możliwości projektanta w zakresie analizy i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego, którego celem jest przede wszystkim skrócenie czasu wykonywania rysunków oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów.

Tomasz Howiacki

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej,
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Sieńko

Artykuł dostępny na stronie firmy BIM Service w dziale ARTYKUŁY

 

Brak tagów

BIM Service został członkiem BIMKlastra
(KLASTER TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W BUDOWNICTWIE)

W chwili obecnej BIMklaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

źródło: www.bimklaster.org.pl

BIMklaster

Chęć przystąpienie do BIM Klastra traktujemy jako kolejny krok w przód. Chcemy wzbogacać swoją wiedzę oraz doświadczenie związane z technologią BIM oraz być zawsze blisko nowości i aktualnych trendów. Zależy nam na poszerzaniu własnych horyzontów, wymianę doświadczeń w profesjonalnym gronie, zdobywanie nowej wiedzy oraz dzielenie się naszą poprzez udziały w spotkaniach i konferencjach. Mamy nadzieję, że przystąpienie do Klastra doprowadzi do obopólnych korzyści związanych zarówno z pracami teoretycznymi jak i praktycznymi.

Brak tagów

paź/15

7

Krótka historia sukcesu MSJ

Szybsza ścieżka do tworzenia precyzyjnych rysunków zbrojenia

Wszystko rozpoczęło się kiedy Craig Larkin odwiedził sklep aplikacji Autodesk® Exchange Apps w poszukiwaniu programu do rysowania zbrojenia. Larkin jest starszym kierownikiem technicznym w angielskiej firmie Melia Smith & Jones (MSJ), która specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii lądowej. „Kiedy po raz pierwszy rozpoczęliśmy tworzenie zbrojenia w Revicie, zauważyliśmy, że funkcja modelowania była „prawie gotowa”, jednak nie było właściwie żadnych możliwości opisywania, katalogowania czy tworzenia arkuszy i zestawień zbrojenia.” Dlatego Larkin postanowił poszukać rozwiązania tego problemu – i znalazł go w programie SOFiSTiK Reinforcement Detailing.

Żelbetowa płyta kotłowni

Żelbetowa płyta kotłowni

 

Pionierzy w modelowaniu zbrojenia 3D

Modelowanie trójwymiarowego zbrojenia w programie Autodesk® Revit® jest raczej nowym podejściem w Wielkiej Brytanii. Większość inżynierów wciąż tworzy tradycyjne rysunki zbrojenia 2D przy użyciu programów takich jak AutoCAD® w połączeniu z CADS RC. W tym względzie firma MSJ jest pionierem w modelowaniu zbrojenia 3D. Craig Larkin stwierdza z całą pewnością: „Z powodu wszystkich korzyści modelowania przestrzennego zbrojenia, Revit/SOFiSTiK znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się problemów na budowie, które mogą skutkować w niedotrzymaniu terminów i przekroczenia planowanych kosztów.”

MSJ rozpoczęła korzystanie z oprogramowania SOFiSTiK w 2013 roku jako alternatywy dla ich wcześniejszej metody rysowania 2D przy użyciu wyłącznie programu AutoCAD®. Obecnie w firmie wykorzystuje się SOFiSTiK do wymiarowania szczegółów zbrojenia konstrukcji żelbetowych (ang. RC structures) zamodelowanych w Autodesk® Revit®. MSJ wykorzystuje głównie cztery cechy programu SOFiSTiK RD, które są zintegrowane są w sposób płynny z możliwościami Autodesk® Revit®:

Przypisanie do arkusza: bardzo przydatne narzędzie do przypisywania poszczególnych prętów zbrojeniowych do odpowiednich schematów gięcia.
Ustawianie oznaczeń: komenda, która automatycznie przypisuje oznaczenie pręta do wszystkich prętów przypisanych do danego arkusza
Warstwy zbrojenia: komenda, która automatycznie przypisuje warstwy do wszystkich prętów zbrojeniowych przypisanych do danego arkusza
Ukrywanie & dodawanie etykiet: narzędzie, które umożliwia użytkownikowi dodawanie etykiet i wywołanie zbrojenia w dowolnym widoku przez kliknięcie jednego przycisku.

„Funkcjonalność programu SOFiSTK Reinforcement Detailing w połączeniu z Revitem jest niesamowita. Jeśli jakiekolwiek przedsiębiorstwo planuje rozpocząć modelowanie zbrojenia 3D przy użyciu Revita, zdecydowanie rekomenduję wykorzystanie programu SRD. Jest to niezbędne narzędzie do wymiarowania konstrukcji żelbetowych, które umożliwia szybsze tworzenie rysunków i zapewnia zwiększenie ich jakości przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka popełnienia błędów. Oprogramowanie zapewnia automatyczne tworzenie oznaczeń prętów, warstw oraz schematów gięcia i wiele innych funkcji” – Craig Larkin.

Przejrzyste rysunki oznaczają mniej problemów na budowie

Jaki to ma wpływ na codzienną działalność firmy MSJ? Przykładowo dla projektu elektrociepłowni na biomasę w Szkocji MSJ przygotowało szereg rysunków. Rysunki konstrukcji żelbetowych zostały stworzone przy użyciu Revit/SOFiSTiK. Każdy stworzony rysunek ma swój własny widok przestrzenny zbrojenia, aby ułatwić pracę zbrojarzy i określić dokładnie, co powinno zostać zamontowane na placu budowy. Wiele betonowych konstrukcji zostało zazbrojonych i wzniesionych w ten sposób, co ograniczyło liczbę błędów do minimum.  Craig Larkin powiedział: „Otrzymaliśmy wiele pozytywnych uwag w związku z naszymi rysunkami zbrojenia odkąd zaczęliśmy tworzyć je przestrzennie, nie tylko z tego projektu, ale także z wielu innychn nad którymi pracowaliśmy.”

Szybkość i jakość

Pod względem technologii IT, Autodesk Revit oraz SOFiSTiK doskonale pasują do oprogramowania wykorzystywanego przez firmę MSJ. MasterSeries jest głównym programem, które firma wykorzystuje do projektowania ramowych konstrukcji stalowych, połączeń stalowych, konstrukcji żelbetowych, fundamentów i obiektów masywnych. Autodesk Revit jest istotnym komponentem do generowania rysunków technicznych oraz detali konstrukcyjnych. SOFiSTiK uzupełnia ten zestaw narzędzi bardzo efektywnie poprzez zapewnienie wyjątkowej użyteczności.

W porównaniu do starych metod tworzenia rysunków 2D, połączenie Autodesk Revit oraz SOFiSTiK zapewnia firmie MSJ szereg korzyści.

Widok przestrzenny zbrojenia żelbetowej płyty

Widok przestrzenny zbrojenia żelbetowej płyty

Zdaniem Larkina są dwa główne aspekty: szybkość i jakość. Podkreśla on, że tworzenie rysunków zbrojenia przy użyciu Autodesk Revit / SOFiSTiK jest znacznie szybsze od konwencjonalnych metod. Jest to spowodowane automatyczną aktualizacją widoków w momencie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w modelu. Nie są konieczne ręczne obliczenia, ponieważ dzięki oprogramowaniu SOFiSTiK, Autodesk Revit automatycznie wylicza długości prętów, numery i oznaczenia, warstwy itp.

Pod względem jakości, Larkin docenia w jak sposób SOFiSTiK umożliwia modelowanie zbrojenia. Pozwala ono inżynierom fizycznie zobaczyć, jak pręty pasują do siebie oraz sprawdzić występowanie ewentualnych kolizji. Przykładowo zwraca uwagę na płytę z wewnętrznym drenażem: „we wcześniejszym modelu stworzonym w MSJ zazbroiliśmy płytę o dłużej rozpiętości, która miała wewnętrzny drenaż. Mogliśmy prześledzić kosz zbrojeniowy w celu upewnienia się, że żaden pręt nie przecina drenażu. Nie jest to możliwe przy tradycyjnych rysunkach 2D, na podstawie których bardzo trudno jest przewidzieć pojawienie się kolizji.”

Zbiornik ścieków w kotłowni – szczegóły zbrojenia

tysunek 2

 

Zbiornik ścieków w kotłowni – szczegóły zbrojenia

SOFiSTiK odblokowuje ukryte możliwości Autodesk Revit

Te zalety połączenia Autodesk Revit / SOFiSTiK bezpośrednio prowadzą do uzyskania przez MSJ przewagi konkurencyjnej. Obok innych działalności, MSJ zajmuje się projektowaniem dużych budynków przemysłowych od elektrowni, elektrociepłowni, stacje przeładunkowe odpadów, kompostownie i wiele innych dla sektora energii i odpadów. Tego rodzaju projekty wymagają bardzo dużej liczby szczegółowych rysunków zbrojenia i zazwyczaj mają różne wbudowane w konstrukcję betonową instalacje. W rezultacie przestrzenny model zbrojenia pozwala upewnić się, że żaden pręt zbrojeniowy nie ma kolizji z innym obiektem. „Kiedy ubiegasz się o przyznanie projektu i opisujesz klientowi zaletę wyeliminowania problemów na budowie, w naszej opinii daje to dużą przewagę konkurencyjną.” Te same korzyści dotyczą także projektów komercyjnych, mieszkaniowych oraz edukacyjnych, nad którymi MSJ obecnie pracuje.

Zdaniem Larkinga: „SOFiSTiK jako uzupełnienie Revita pozwala na odblokowanie jego pełnych możliwości w kontekście narzędzi do modelowania przestrzennego zbrojenia. Pozwoliło to firmie MSJ tworzyć szczegóły zbrojenia bardziej efektywnie z dodatkowym bonusem w postaci modelu 3D, który pomaga wizualizować zbrojenie i jego ustawienie względem innych elementów konstrukcyjnych.” Wychodząc naprzeciw przemysłowi, który podąża nieodwracalną ścieżką w kierunku Modelowania Informacji o Budynku (ang. Building Information Modelling BIM), Larkin nie widzi innej możliwości jak tylko przestawienie się na trójwymiarowe modelowanie zbrojenia.

„Spodziewamy się, że cały rynek wybierze ten rodzaj modelowania prętów zbrojeniowych, ponieważ zapewnia on wielką przewagę nad tradycyjnymi metodami wymiarowania 2D. Jest to jedyna droga naprzód.”

Z siedzibą w Niemczech, SOFiSTiK jest jednym z wiodących europejskich dostarczycieli nowatorskiego oprogramowania do analizy strukturalnej przy pomocy elementów skończonych (FE) oraz rozwiązań z zakresu technologii BIM. SOFiSTiK jest partnerem firmy Autodesk® w obszarze inżynierii lądowej od lat.

3000 czynnych klientów jest świadectwem przydatności oprogramowania SOFiSTiKdo codziennych projektów, jak również bardzo zaawansowanych inżyniersko inwestycji. Rozwiązania SOFiSTiK obejmują narzędzia BIM (BiMTOOLS) zwiększające użyteczność modelowania w programie Revit®, kompleksowe pakiety do projektowania konstrukcji (FE) w 2D oraz 3D idealne do analizy obiektów mostowych, geotechnicznych czy też konstrukcji poddanych oddziaływaniu trzęsienia ziemi. Przedsiębiorstwo stosuje znane technologie importowania i post-processing’u z programów Autodesk® Revit® oraz AutoCAD®. Projektowanie i weryfikacja obliczeń zgodnie z Eurokodami, normami BS oraz ACI/AASHTO są ściśle zintegrowane z aplikacją.

sofistik

O firmie Melia Smith & Jones
Melia Smith & Jones zapewnia w sektorze inżynierii lądowej konsultację i obsługę szerokiej grupie klientów. Inżynierowie MSJ pracują nad projektami tak różnymi, jak domki pasywne czy też projekty i nadzór nad wielomilionowymi inwestycjami.
www.msj.co.uk

Opracowano na podstawie: sofistik.com

Więcej informacji na temat oprogramowania SOFiSTiK znajdziecie na stronie BIM Service.

Brak tagów

wrz/15

27

Krótka historia sukcesu ABT

Nowe podejście w projektowaniu konstrukcji żelbetowych

ABT Netherlands wykorzystuje połączenie możliwości oprogramowania Autodesk oraz SOFiSTiK w celu umożliwienia innowacyjnego modelowania opartego o technologię BIM oraz szczegółowego wymiarowania.

Firmy konstrukcyjne pracujące nad dużymi projektami, współcześnie coraz częściej modelują beton zbrojony z wykorzystaniem narzędzi BIM 3D (ang. Building Information Modelling) w celu zmniejszenia liczby błędów popełnianych na budowie oraz odpadów powstających w warsztacie lub na placu budowy.

ABT Netherlands, wielodyscyplinarna firma doradcza, skupiona przede wszystkim na branży konstrukcyjnej, inżynierii lądowej, architekturze, fizyce budowli oraz inżynierii instalacyjnej, rozpoczęła trójwymiarowe modelowanie konstrukcji żelbetowych w oparciu o technologię BIM ze względu na zapotrzebowanie klientów. ABT posiadała już ostatnią wersję oprogramowania Autodesk® Revit® umożliwiającego projektowanie 3D oraz wspierające proces Modelowania Informacji o Budynku (BIM) dla inżynierów budowlanych, w momencie gdy brytyjski rząd zlecił przedsiębiorstwu zaprojektowanie konstrukcji wraz z przygotowaniem towarzyszących rysunków warsztatowych zbrojenia.

Wielka Brytania od 2016 roku będzie wymagała wykorzystania Modelowania Informacji o Budynku (BIM) Poziom 2 dla wszystkich projektów finansowanych przez rząd. W rezultacie znacznie zwiększy się liczba projektów wykorzystujących takie podejście. W tym samym czasie rozpowszechnianie zintegrowanego projektowania oraz narzędzi wymiarowania zbrojenia nabierze tempa w innych częściach Europy i Ameryki Północnej.

Zbrojenie 3D – dzięki uprzejmości ABT

Zbrojenie 3D – dzięki uprzejmości ABT

Revit – wysokiej jakości projektowanie 3D

Zgodnie z tym innowacyjnym podejściem, firma ABT wykorzystywała Autodesk Revit do projektowania i koordynacji projektu. SOFiSTiK, niemieckie przedsiębiorstwo rozwijające oprogramowanie dla potrzeb inżynierii lądowej na skalę europejską i międzynarodową, dostarczyło program do wymiarowania zbrojenia, który uzupełnił możliwości oferowane przez Autodesk. Wizualizacje w Revicie, w połączeniu ze zdolnością projektowania 3D, pozwoliły firmie ABT na uzyskanie większego wglądu do konstrukcji w czasie całego procesu projektowania, co w przeciwnym razie nie byłoby możliwe. ABT miało również możliwość wpływania na model Revita w celu uzyskania zestawienia kosztów oraz stworzenia aktywnych połączeń z zewnętrznymi programami poprzez interfejs Revita (API), dzięki czemu można było dodawać kolejne dane do modelu.

Autodesk Revit pomógł także firmie ABT zwiększyć współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami projektowymi. Holenderskie przedsiębiorstwo wykorzystuje właściwości Serwera Revita®, dzięki czemu możliwa jest jednoczesna praca członków zespołu nad jednym projektem, oraz dzielenie się informacjami projektowymi z wieloma partnerami, włączając w to zagranicznych konsultantów.

Od modelu 3D do szczegółów 2D

Aby zrealizować szczegółowe wymiarowanie projektu rządowego, ABT spostrzegło, że musi znaleźć sposób na szybkie stworzenie dwuwymiarowych rysunków zbrojenia na podstawie trójwymiarowego modelu konstrukcji w Revicie. W tym przypadku SOFiSTiK Reinforcement Detailing, dodatek do Revita, odegrał kluczową rolę.

ABT zastosowało SOFiSTiK RCD w celu stworzenia modelu 3D wraz z wyjściowymi rysunkami 2D, a następnie dostosowania ich do specyficznych wymagań rynku brytyjskiego. Sandra Hombergen, specjalistka BIM w ABT, stwierdziła:

„Dostrzegliśmy, że możliwość zintegrowania projektu konstrukcyjnego opartego na normach, wykonanego w programie Revit, ze szczegółowym wymiarowaniem, jest bez wątpienia nową korzyścią. Nie tylko zwiększa to jakość wykonywanych przez nas projektów, jaką dotychczas byliśmy w stanie osiągnąć, ale także pomaga w przyśpieszeniu całego procesu”.

Sandra Hombergen
Specjalista BIM w ABT

Drugą znaczącą korzyścią jest sposób, w którym to podejście pomaga inżynierowi w zrozumieniu możliwości fizycznego stworzenia tego, co jest projektowane. W tym przypadku istnieje możliwość bardziej efektywnego przedstawiania skomplikowanego zbrojenia oraz ewentualnych kolizji z innymi obiektami, takimi jak kotwy stalowe czy trzpienie. Ostatecznie, lepszy podgląd pomaga firmom konstrukcyjnym na wizualizowanie tego, w jaki sposób wyglądać będą końcowe rozwiązania konstrukcyjne.

Innymi kluczowymi korzyściami, które firma ABT uzyskała z oprogramowania SOFiSTiK RCD, są możliwości opisywania rysunków, tworzenia zestawień schematów gięcia dostosowanych do wytycznych przedsiębiorstwa oraz generowanie danych do komputerowego sterowania urządzeniami numerycznymi (ang. CNC), wykorzystywanych do programowania giętarek.

sofistik

Zbrojenie 3D – dzięki uprzejmości ABT

Patrząc przed siebie

Przedsiębiorstwo ABT wykorzystuje już intensywnie nowe podejście, ale firma widzi o wiele więcej potencjalnych korzyści technologii BIM, a kontrahenci pracują nad rozpoczęciem jej adaptacji.

Jedną z najbardziej istotnych cech jest możliwość zredukowania czasu realizacji inwestycji od projektu do realizacji. W przeszłości ABT przygotowało schematyczne arkusze z rysunkami prętów zbrojeniowych. Wtedy zewnętrzna firma mogła wykonać wymiarowanie. Ale teraz ABT ma możliwość wydobycia z modelu schematów gięcia oraz danych do komputerowego sterowania urządzeniami numerycznymi (CNC), a przez to oszczędza czas potrzebny na realizację projektu oraz minimalizuje straty i nadwyżki w procesie konstrukcyjnym oraz produkcyjnym.

Projekt ABT cieszy się coraz szerszym i nieustannie rosnącym zainteresowaniem w środowisku konstrukcyjnym na świecie. SOFiSTiK zaobserwował wzrost zapotrzebowania na technologię BIM nie tylko w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale także w obrębie Europy, Stanów Zjednoczonych i innych części świata. Rozwiązania oparte na Revicie szybko zwiększają liczbę użytkowników potwierdzając znaczne korzyści, jakie dostarczają one dla profesjonalnych inżynierów.

Przy coraz szybszym przyjmowaniu technologii BIM i zwiększaniu innowacyjnej użyteczności modeli konstrukcji oraz modeli produkcji, Hombergen widzi świetlaną przyszłość dla podejścia, które zaczyna się kształtować w oparciu o połącznie możliwości Autodesk-u i SOFiSTiK-a.

„Jest to świetna okazja dla przedsiębiorstw do rozszerzenia swojej działalności i oferowania usług wymiarowania zbrojenia”. Jednak Hombergen przyznaje, że „przyjęcie technologii do codziennej pracy będzie wyglądało jak na krzywej uczenia się, ponieważ zespoły projektantów będą musiały nauczyć się nowego oprogramowania, konieczne będzie wyszkolenie personelu oraz potrzebny będzie czas do stworzenia szczegółowego, warsztatowego modelu”. Ma ona pozytywną wizję przemysłu łączącego w sobie usługi projektowania i wymiarowania zbrojenia 3D. „Jest dla mnie jasne, że zbrojenie 3D stanie się standardem w przeciągu kolejnych 5 lat. W przyszłości interesariusze spotkają się razem, aby pracować nad jednym, wielodyscyplinarnym modelem, koordynując zbrojenie z innymi branżami takimi jak mechaniczna, elektryczna czy hydrauliczna”.

„Zespoły projektowe chcą i potrzebują mieć wszystkie informacje BIM dostępne w jednym miejscu. Chcą mieć możliwość detalowania i dokumentowania bieżących oraz ukończonych projektów w czasie rzeczywistym, również w jednym miejscu. I wreszcie chcą mieć możliwość dostępu do danych z dowolnej lokalizacji. Zostało jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale praca, którą dzisiaj wspólnie wykonujemy z firmą Autodesk oraz SOFiSTiK, jest pozytywnym krokiem we właściwym kierunku”.

Opracowano na podstawie: www.sofistik.com

Więcej informacji na temat oprogramowania SOFiSTiK znajdziecie na stronie BIM Service.

Brak tagów

wrz/15

6

BIM Service partnerem SOFiSTiK!

Z przyjemnością informujemy, że BIM Service został oficjalnym dystrybutorem oprogramowania SOFiSTiK. Specjalizujemy się w programach wspomagających projektowanie (BIM PRODUCT LINE) w skład których wchodzą SOFiSTiK Reinforcement Detailing oraz SOFiSTiK Reinforcement Generation.

logo_sofistik

Firma SOFiSTiK jest wiodącym w Europie producentem oprogramowania do analizy numerycznej wszystkich typów obiektów budowlanych, zarówno w zakresie obliczeń statycznych jak i dynamicznych, a także wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Możliwość analizowania zagadnień nieliniowych sprawia, że program SOFiSTiK jest idealnym narzędziem nie tylko dla inżynierów  zmagających się z codziennymi problemami na placu budowy, ale także dla środowiska uniwersyteckiego analizującego nietypowe zagadnienia naukowe.

Więcej szczegółów na stronie http://www.bimservice.pl/sofistik/

· ·

lis/14

22

Rozwój BIM-u na Świecie.

bim_bimserviceWażnym czynnikiem wpływającym na stosowanie technologii BIM jest zaangażowanie i wsparcie państwa. USA oraz kraje skandynawskie są liderami jeśli chodzi o inicjatywy krajowe dotyczące technologii BIM. Stany Zjednoczone  już w 2007 r. opracowały tak zwany krajowy standard BIM (ang. National BIM Standard-United States) regulujący stosowanie technologii BIM w budownictwie. A jak inne kraje radzą sobie z BIM-em?

Australia.

BIM w Australii zaczyna startować a rząd i stowarzyszenia branżowe ciągle są zachęcane do przyspieszenia rozwoju tej technologii. BIM w Australii był wykorzystany między innymi do renowacji Opery w Sydney.

sydney

Wielka Brytania.

UK nie należy do krajów wykazujących wielki entuzjazm w stosunku do technologii BIM  jednak w ostatnim czasie rząd brytyjski podjął decyzję o stosowaniu BIMu przy zamówieniach publicznych oraz dla projektów rządowych.

Finlandia

BIM w Filnlandii jest na bardzo wysokim poziomie rozwojowym w porównaniu z innymi państwami. Kraj ten jest bardzo zaawansowany technologicznie, a błyskotliwe budownictwo i otwarte standardy sprzyjają rozwojowi tej technologii. Finowie pokazują, że stosowanie BIMu jest opłacalne i bardzo przydatne nawet dla małych projektów.

Hong Kong.

Urząd mieszkalnictwa Hong Kongu postawił sobie za cel aby wszystkie nowe projekty w 2014 roku wykorzystywały technologię BIM. W tym kraju powstają różnego rodzaju instytucje kształcące specjalistów w zakresie innowacyjnej technologii. Jedną z takich instytucji jest Akademia BIM.

RPA.

Przemysł budowlany w RPA łatwo oswaja się z BIM-em. Pierwsi użytkownicy, stosujący do tej pory system 2D CAD, są zachwyceni nową technologią. BIM w RPA był bardzo pomocny podczas budowy stadionów na MŚ 2010 w piłce nożnej.

Polska pomimo tego, że technologia BIM jest mało znana i rzadko stosowana, postanowiła również zaangażować się w rozwój tej technologii. Zgodnie z dyrektywą krajową z dnia 15 stycznia 2014 r. stosowanie technologii BIM będzie obowiązkowe w procesie zamówień publicznych. Szerzej na ten temat pisaliśmy w poście „BIM standardem w Polsce!!!”

Badania:

McGraw Hill Construction przeprowadził badania dotyczące zwrotów z inwestycji w BIM oraz stopnia zaangażowania poszczególnych krajów w technologię BIM. Na podstawie wykresów można stwierdzić, że duże zaangażowanie w BIM oraz rozwój tej technologii przynosi duże korzyści dla przedsiębiorstw. Dzięki Building Information Modeling następuje zmniejszenie błędów, zredukowanie przeróbek, szybszy czas realizacji budowy oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

wykres_1 wykres_2

Brak tagów

wrz/14

27

Parę słów o IFC

IFC (z ang. Industry Foundation Classes) jest to międzynarodowy i znormalizowany standard  wymiany danych modelowania informacji o budynku BIM w branży budowlanej.  Jest to nic innego jak format pliku zawierającego wszystkie informacje o zamodelowanym obiekcie. Format ten został opracowany przez buildingSMART dawniej International Alliance for Interoperability (IAI) i umożliwia wymianę danych wieloma aplikacjami. Schemat danych zawiera informacje obejmujące wiele branż, które przyczyniają się do powstawania projektu budowlanego w całym cyklu jego życia: od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę i eksploatację do remontu lub rozbiórki.

IFC

Standard IFC można porównać do znanego między innymi z dokumentów tekstowych formatu PDF. Podobnie jak w przypadku plików PDF, gdzie do ich odczytania możemy użyć darmowego oprogramowania Adobe Reader, tak i też dla IFC zostało stworzonych wiele darmowych przeglądarek modeli 3D.

Prawie wszystkie programy OpenBIM wspierają eksport oraz import formatu IFC. Zapewnia to bardzo płynną i skuteczną wymianę danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

ifc_22

Na rynku występuje wiele darmowych przeglądarek modeli IFC, dzięki temu firmy wykorzystujące model BIM (np. na placu budowy) nie muszą wydawać pieniędzy i jednocześnie mogą wykorzystać w 100% potencjał wirtualnego modelu 3D BIM.

Przykład takiej przeglądarki do pobrania dostępny tutaj. POBIERZ PROGRAM

Zapraszamy również do pobrania naszego przykładowego modelu IFC: POBIERZ MODEL IFC,

 

· ·

wrz/14

17

BIM standardem w Polsce!!!

Technologia BIM od wielu lat jest standardem w USA i Europie zachodniej. Ostatnio coraz więcej słyszy się o stosowaniu BIMu w Polsce jednak nadal niewiele firm jest gotowych na wdrożenie i stosowanie tej technologii. Głównymi ograniczeniami są kosztowne oprogramowanie oraz brak wyspecjalizowanej kadry pracowników.

UE_flag

Polska staje wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r. która nakłada wymóg stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych. Punkt dotyczący stosowania innowacyjnej technologii brzmi następująco:

 „W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne. W takich przypadkach instytucje zamawiające muszą zaoferować alternatywne środki dostępu zgodnie z ust. 5 do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne w rozumieniu ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie.”

Konieczność stosowania dyrektywy zacznie obowiązywać po 2 latach od jej uchwalenia, a więc nastąpi to na początku 2016 roku. Już teraz powinniśmy wzbogacać swoją wiedzę na temat tej technologii i dostrzegać jej potęgę.

dyrektywa

Więcej o technologii BIM znajdziecie tutaj www.bimservice.pl/bim/ serdecznie zapraszamy do lektury.

Zespól BIMService

 

·

sie/14

7

Imponujące budynki z drewna

Domy z bali jakie wykonuje amerykańska firma Pioneer Log Homes BC w znacznym stopniu różnią się od spotykanych w europie. Tradycyjne domy z drewna spotykane w naszym kraju już na pierwszy rzut oka różnią się o tych zza oceanu. Odmienność nie kończy się jednak na wizualnym wyglądzie obiektu.

drewno1

Każdy zaprojektowany dom jest pierwsze wznoszony na tak zwanym firmowym placu budowy. Tam sprawdza się czy wszystkie elementy pasuj do siebie i czy końcowy efekt jest zadowalający dla klienta. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie kosmetycznych zmian i udoskonaleń. Następnie tak przygotowany obiekt jest rozmontowywany na elementy przystosowane do transportu i wysyłany na docelowe miejsce budowy. Taki proces realizacji inwestycji eliminuje wiele problemów które byłyby niemożliwe do poprawy u klienta.

drewno6

Większość domów wykonanych jest w konstrukcji słupowo ryglowej. Najpierw wznoszone są wszystkie słupy które następnie łączone są ryglami (belkami). Drewniane belki mogą osiągać wagę aż trzech ton.

drewno2

Konstrukcje te wymagają dużej precyzji oraz doświadczenia w ich wznoszeniu. Każdy kawałek drewna jest dokładnie docinany i profilowany aby stanowił integralną część obiektu. Unikalne systemy dachowe oraz oryginalne gniazda, czopy i połączenia są prawdziwym dziełem sztuki. Masywne dachy rozkładają ciężar na zewnętrzne ściany  nadając większą elastyczność w projektowaniu planu wnętrza. Powstaje większa przestrzeń łatwiejsza do zagospodarowania niż w tradycyjnych domach z bali.

drewno5

drewno4

·

Older posts >>
NIP: 549-240-65-60 | REGON: 123212238

BIMService © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.